Rekrutacja

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja 2019/2020

Informator dla Rodziców 2019/2020 – pobierz

Zarządzenie Zarządu Fundacji Familijny Poznań – Publiczne Przedszkola Poznań

Kryteria naboru – Kryteria

Wniosek na rok szkolny 2019_2020 – pobierz

Oświadczenie nr 1 – pobierz

Oświadczenie nr 2 – pobierz

Oświadczenie nr 3 – pobierz

Oświadczenie nr 4 – pobierz

Oświadczenie nr 5 – pobierz

Oświadczenie nr 6 – pobierz


Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja do przedszkola – pobierz

Regulamin rekrutacji – pobierz

Oświadczenie o wielodzietności – pobierz

Zarządzenia Zarządu Fundacji Familijny Poznań dot. publicznych przedszkoli – pobierz

Wszelkie informacje związane z rekrutacją oraz potrzebne dokumenty można pobrać na stronie:

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

Szanowni Państwo!

Decyzją Prezydenta Miasta Poznania Familijne Ranczo od 1 września 2017r. będzie placówką publiczną, prowadzoną w dalszym ciągu przez Fundację Familijny Poznań.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA FAMILIJNE RANCZO NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nasze przedszkole zostało włączone do naboru elektronicznego prowadzonego przez Miasto Poznań.

Wniosek i załączniki na rok szkolny 2017/2018  można pobrać na stronie:
https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/


Rekrutacja 2017/2018

Drodzy Rodzice.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowanie uzupełniającego oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania tych wymagań, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, określa do 15 kwietnia 2017 roku Organ Prowadzący placówkę.

W związku z powyższym o terminach rekrutacji do poznańskich przedszkoli Fundacji Familijny Poznań zostaną państwo poinformowani w terminach przewidzianych ustawą. Fundacja nie przewiduje prowadzenia rekrutacji w marcu, ale w czasie zbliżonym do terminów, które zostaną ogłoszone przez Miasto Poznań.

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego – pobierz


Rekrutacja 2016/2017

Regulamin rekrutacji – pobierz

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego – pobierz

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola. – pobierz

Oświadczenie o  rodzeństwie – pobierz

Oświadczenie o wielodzietności – pobierz

Oświadczenie o zatrudnieniu – pobierz

Oświadczenie o braku kontaktu z drugim rodzicem – pobierz

Zrzut ekranu 2016-03-01 o 12.27.50

Oświadczenie – zgoda na dodatkową rekrutację – pobierz


Rekrutacja 2015/2016

Wniosek o przyjęcie – pobierz

Oświadczenie rodzeństwo – pobierz

Oświadczenie wielodzietność – pobierz

Oświadczenie zatrudnienie – pobierz

Oświadczenie o braku kontaktu z drugim rodzicem – pobierz

Regulamin rekrutacji – pobierz

Terminarz rekrutacji – pobierz

Kryteria rekrutacji – pobierz